Game Đấu La 3D: Tuyệt Thế Đường Môn
imageqr
Tin MớiHOT: Phúc Lợi Server Mới Tại Đấu La 3D

HOT: Phúc Lợi Server Mới Tại Đấu La 3D

16/06

1. Ký Danh Mỗi Ngày

2. Gói Online Mỗi Ngày

 • 5p Xu Hồn x5000
 • 10p Xu Hồn x5000, Hồn Tinh-Sơ x2
 • 15p Xu Hồn x10000, Tinh Thiết Thứ Cấp x3
 • 30p Xu Hồn x10000, Hồn Tinh-Sơ x5
 • 60p Xu Hồn x15000, Tinh Thiết Thứ Cấp x5
 • 120p KC Hồn Khóa x30, Hồn Tinh-Sơ x5Tinh Thiết Thứ Cấp x5

3. Thưởng Tăng Cấp Nhận Thưởng

 • Lv10 Hồn Tinh-Sơ x10, Xu Hồn x5000
 • Lv20 Đan Tăng Bậc Võ Hồn x5, Vòng Sơ Tâm x1, Xu Hồn x10000
 • Lv25 Tín Vật Tiểu Vũ x5, Bản Vẽ Thường Lv25 x1, Đan Tinh Lực-Sơ x1, Xu Hồn x20000
 • Lv30 Tín Vật Tiểu Vũ x10, Cuộn Huấn Luyện-Sơ x10, Đan Tăng Linh-Sơ x5, Xu Hồn x30000
 • Lv35 Tín Vật Tiểu Vũ x15, Lệnh Chiêu Mộ x1, Tiên Thảo-Mã Đề Liên x10, Xu Hồn x40000
 • Lv40 Tín Vật Tiểu Vũ x20, Trầm Ngân Thứ Cấp x10, Thâm Hải Trầm Ngân x4, Xu Hồn x50000
 • Lv45 Tín Vật Tiểu Vũ x25, Đan Huyền Thủy x10, Đan Tăng Hồn x3, Xu Hồn x75000
 • Lv50 Tín Vật Tiểu Vũ x30, Lệnh Chiêu Mộ x2, Tiên Thảo-Tử La Lan x10, Xu Hồn x100000
 • Lv55 Tín Vật Tiểu Vũ x35, Minh Văn Lv3 ngẫu nhiên x3, Tinh Nguyệt Ngân x5, Xu Hồn x150000
 • Lv65 Tín Vật Tiểu Vũ x40, Sách Kỹ Năng-Trung x1, Đan Tinh Lực-Trung x1, Xu Hồn x200000
 • Lv75 Tín Vật Tiểu Vũ x40, Lệnh Chiêu Mộ x3, Tiên Thảo-Kim Ngư Thảo x5, Xu Hồn x250000

4. 7 Ngày Đăng Nhập Nhận Quà

 • Ngày 1: Mũ Liệp Ưng x1
 • Ngày 2: Ngọc Tiểu Cương x1
 • Ngày 3: Thị Huyết Lang Đạo·Cầu Hồn Linh x1
 • Ngày 4: Sách Hồn Linh-HP Lv1 x1
 • Ngày 5: 1000 năm Hồn Hoàn·Nhân Diện Ma Chu x1
 • Ngày 6: Phù Chiến Ngân-Hiếm x1
 • Ngày 7: Tọa Kỵ-Đại Địa Chi Vương (7 ngày) x1

5. Ký Danh Hàng Tháng

Ký danh nhận thưởng mỗi ngày trong 30 ngày

 • Tích lũy 2 ngày: Xu Hồn x30.000
 • Tích lũy 7 ngày: Tinh hoa HP x1
 • Tích lũy 14 ngày: KC Hồn Khóa x100
 • Tích lũy 21 ngày: Lệnh Chiêu Mộ x3
 • Tích lũy 28 ngày: Minh Văn Lv5 Ngẫu Nhiên

6 .Thành Tựu và 7 Ngày Vui Vẻ

Hoàn thành các nhiệm vụ về hoạt động và tính năng tân thủ có thể nhận thưởng thành tựu tương ứng

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ