Trang chủFanpageGroup

20.000
Đăng ký

50.000
Đăng ký

100.000
Đăng ký

150.000
Đăng ký

200.000
Đăng ký

Đường môn chiêu mộ hồn sư

Sau khi chính thức phát hành, quà đăng ký trước sẽ được nhận khi liên kết sđt/email

1

Nam Nguyên

Đại Sư Thông Thái
Lượt phản hồi: 2797
Chúc mừng đại sư Nam Nguyên đã trở thành người học rộng hiểu nhiều nhất Đấu La Đại Lục đã đạt được danh hiệu trọn đời cao quý độc nhất Đấu La 3D

2

Đi Đi

Hồn Sư Thông Thái
Lượt phản hồi: 2194
Chúc mừng đại sư Đi Đi đã trở thành 1 trong những người tri thức bậc nhất Đấu La Đại Lục đã đạt được danh hiệu trọn đời cao quý

3

Hoàng Đăng

Hồn Sư Thông Thái
Lượt phản hồi: 1859
Chúc mừng đại sư Hoàng Đăng đã trở thành 1 trong những người tri thức bậc nhất Đấu La Đại Lục đã đạt được danh hiệu trọn đời cao quý

4

Nguyễn Linh

Hồn Sư Thông Thái
Lượt phản hồi: 1465
Chúc mừng đại sư Nguyễn Linh đã trở thành 1 trong những người tri thức bậc nhất Đấu La Đại Lục đã đạt được danh hiệu trọn đời cao quý

5

Ninh Hoàng

Hồn Sư Thông Thái
Lượt phản hồi: 1176
Chúc mừng đại sư Ninh Hoàng đã trở thành 1 trong những người tri thức bậc nhất Đấu La Đại Lục đã đạt được danh hiệu trọn đời cao quý

STTNhân vậtServerChiến lực
qrcodetải iostải androidtải apk