Game Đấu La 3D: Tuyệt Thế Đường Môn
imageqr
Hướng DẫnHướng Dẫn: Tổng Hợp Về Tông Môn

Hướng Dẫn: Tổng Hợp Về Tông Môn

20/06

1. Tạo tông môn

Hồn Sư cần đạt level 18 mới có thể tạo tông môn. Người chơi có thể đặt tên, đặt tôn chỉ cũng như lựa chọn loại hình tông môn phù hợp. Tạo tông môn cần tiêu 200 KC Hồn.

Sau khi tạo Tông Môn xong, Tông Môn sẽ bước vào giai đoạn hoạt động thử, kéo dài 48h. Trong thời gian này, tông môn cần tổ chức vượt PB Lãnh Địa Tông Môn để nhận được Cứ Địa Tông Môn và kết thúc giai đoạn hoạt động thử, thành Tông Môn chính thức (Lưu ý: Đây là phụ bản CỰC KỲ QUAN TRỌNG của mỗi tông môn, nếu tông môn không vượt qua phụ bản này trong giai đoạn hoạt động thử sẽ bị giải tán)

2. Thông tin Tông Môn

Tông Chủ có thể chỉnh sửa các thông tin Tông Môn (Tên, thông báo, tôn chỉ), cài đặt các chức vụ trong tông môn, xét duyệt, tạo các đội nhóm bên trong tông môn, ngoài ra cũng có thể phân bổ các vật phẩm nhận được từ các hoạt động trong Kho Tông Môn tới từng nhân vật chỉ định.

Tông Môn cấp 1 có thể có tối đa 50 thành viên. Mỗi ngày mỗi thành viên có thể cống hiến tối đa 10 lần cho Tông Môn (xu hồn, KC Khóa). Tông Chủ có thể sử dụng điểm cống hiến tông môn để nâng cấp Kiến Trúc Tông Môn, tăng các thông số của tông môn:

  • Phòng Nghị Sự: Tăng số lượng người tối đa của Tông Môn
  • Kho Vàng: Tăng giới hạn Quỹ Tông Môn
  • Kho: Tăng giới hạn tài nguyên tông môn
  • Chuồng Thú: Tăng cấp Thần Thú
  • Shop: Tăng các vật phẩm có trong shop tông môn
  • Diễn Võ Đường: Tăng giới hạn võ học Tông Môn
  • Sở Nghiên Cứu: Tăng giới hạn khí giới

Bên cạnh Kiến Trúc, các Tông Chủ có thể nâng cấp các khí giới của tông môn, bao gồm: Xe, Khí Giới Công Thành, Tháp Pháo, Cổng Thành, Trống Trận, Cờ Chiến để tăng các chỉ số cho tông môn trong hoạt động Tranh Bá Tông Môn, từ đó đem về các lợi thế không nhỏ dành cho tông môn của mình.

Khi vào Tông Môn, các hồn sư có thể Tu Hành Võ Học của Tông Môn, từ đó tăng thêm chỉ số cho nhân vật của mình. Có 3 loại võ học:

  • Loại võ học: Tăng trực tiếp chỉ số cho nhân vật
  • Loại Hồn Linh: Tăng chỉ số cho hồn linh
  • Loại hỗ trợ đa dụng: Tăng thêm các buff cho nhân vật trong các hoạt động nhất định

Trân trọng,

BQT Đấu La 3D: Tuyệt Thế Đường Môn

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ