Game Đấu La 3D: Tuyệt Thế Đường Môn
imageqr
Đặc SắcHệ Thống Võ Hồn

Hệ Thống Võ Hồn

09/05

Võ hồn là cách chính để Hồn Sư tăng thực lực, được phân chia thành Bồi Dưỡng Võ Hồn, Bồi Dưỡng Hồn HoànNuôi Dưỡng Chân Thân.

- Cấp mở: Level 10

- Tính năng:

1. Bồi Dưỡng Võ Hồn

  • Võ Hồn bồi dưỡng Hồ Sư không chỉ tăng thực lực mà còn khóc thức tỉnh Võ Hồn Kỹ cường hóa mạnh thực lực Võ Hồn.
  • Mỗi Võ Hồn đều có hiệu quả độc đáo riêng, dùng linh hoạt Võ Hồn  là chìa khiến biến bại thành thắng

2. Bồi Dưỡng Hồn Hoàn

  • Mỗi hồn sư được trang bị tối đa 10 hồn hoàn, trong đó 4 hồn hoàn chủ động và 6 hồn hoàn bị động 
  • Năm của hồn hoàn đại diện sức mạnh, số năm càng cao sẽ càng tăng sức mạnh cho hồn sư

3. Nuôi Dưỡng Chân Thân

  • Chân Thân Võ Hồn cung cấp khiên nhất định cho Hồn Sư và cường hóa kỹ năng hồn hoàn chủ động mà hồn sư đang trang bị
  • Có 3 hồn châu từ trên xuống dưới là Thượng, Trung, Hạ lần lượt là 3 thuộc tính nuôi dưỡng hồn năng, khiên và thời gian duy trì của Chân Thân Võ Hồn 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ