Game Đấu La 3D: Tuyệt Thế Đường Môn
imageqr
Đặc SắcHệ Thống Trang Bị

Hệ Thống Trang Bị

09/05

- Cấp mở:

- Tính năng:

  • Trang bị có thể tăng thuộc tính nhân vật, là vật phẩm thô của Đấu Khải tại Đấu La Đại Lụ. Thu thập đủ trang bị và nuôi dưỡng có thể tăng mạnh lực chiến
  • Tinh luyện, khắc, khảm minh văn, đúc lại, tăng cấp có thể tăng thuộc tính trang bị
  • Bồi dưỡng trang bị các hệ đến cấp nhất định có thể kích hoạt cộng hưởng, kích hoạt buff thuộc tính hệ tương ứng

- Tinh luyện: 

  • Tinh luyện trang bị có thể tăng thuộc tính cơ bản của trang bị. Không thể tinh luyện bộ phận trang bị cao hơn cấp nhân vật
  • Tinh luyện tiêu hao Nguyên liệu tinh luyện và Xu. Cấp tinh luyện khác nhau sẽ tiêu hao nguyên liệu phẩm chất khác nhau

- Khắc:

  • Trang bị khắc tăng tỷ lệ thuộc tính kèm theo của trang bị. Nếu trang bị không có thuộc tính kèm theo khắc sẽ không có hiệu quả
  • Trang bị khắc sẽ tiêu hao Nguyên liệu khắc và Xu hồn. Thành công sẽ tăng cấp, thất bại bị giảm cấp

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ